Proces rekrutacji

Uczestnicząc w prowadzonych procesach rekrutacyjnych przez firmę ProfiCadr, Kandydaci mogą być pewni fachowej i rzetelnej obsługi. Nasi konsultanci oferują Państwu stały kontakt na wszystkich etapach selekcji oraz służą pomocą w każdej sytuacji.

 

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI
 
Analiza aplikacji:
W procesie poszukiwań pracownika w pierwszej kolejności przeszukujemy i wybieramy Kandydatów z naszej bazy. W następnej kolejności posiłkujemy się ogłoszeniami w prasie i Internecie oraz poszukiwaniami bezpośrednimi. W selekcji kierujemy się zarówno oczekiwaniami wskazanymi przez pracodawcę jak również preferencjami Kandydatów.

Wywiad telefoniczny:
Przed umówieniem spotkania bezpośredniego przeprowadzamy z wybranymi Kandydatami wywiad telefoniczny. Robimy to celem potwierdzenia informacji zawartych w CV oraz liście motywacyjnym, a także sprawdzenia zainteresowania ofertą naszego Klienta.
 
Spotkanie bezpośrednie:
W trakcie spotkania pogłębiamy wiedzę na temat Kandydata oraz udzielamy informacji na temat charakteru pracy. Jest to dla naszych konsultantów znakomita okazja do poznania Państwa oczekiwań zawodowych, doświadczeń i kompetencji.
 
Testy psychologiczne:

W trakcie niektórych procesów rekrutacyjnych na prośbę pracodawcy są przeprowadzane testy psychologiczne. Ich celem jest określenie predyspozycji i umiejętności zawodowych kandydata poprzez diagnozę psychologiczną.
 
Assessment Center:

Jest to etap selekcji, podczas którego mamy możliwość zaobserwowania, w jaki sposób kandydaci zachowują się w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy są obserwowani pod kątem wybranych cech osobowościowych.
 
Spotkanie z pracodawcą:

Na tym etapie dochodzi do bezpośredniego spotkania wyselekcjonowanej grupy Kandydatów z naszym Klientem
W przypadku, gdy nie zdecydujecie się Państwo na podjęcie współpracy z naszym Klientem staramy się przedstawić ofertę, która spełniałby oczekiwania w większym stopniu.